Zen Vekiĝo, le Bouddhisme originel, les pieds sur Terre.

Stance

« Až když přirozené skutky Upřesní Stav
Přes "sebe",
Vnímavý a bez hmoty:
Měsíc prování květy švestky.
Upovídaní zmlkli,
Usmívají se a upokojují.»

Monto dé Patso

Atestace Pr Paula Chaucharda :
"Zdraví, moudrost, svatost : rozesmát naše prsty u nohou, které jsou kvůli našemu stresu v křeči, znovu dát louku šílené krávě, která je z pýchy ignorovaná technokraty, dobré maso a mléko krávy, která se směje a je milována svým pánem. Jak to pochopit a praktikovat?Jak by mohl Západní člověk toto praktikovat, pokud ho ničí ďábelský rekord vzestupu jeho falešného ega? Není - li to jít proti pokroku, civilizace - přizpůsobená Západu - který umožnil ekonomický rozvoj Japonska ? Nicméně, právě Japonsko chápe hodnotu svých tradic a posílá na Západ své missionáře zenu. Vlastně, pokud Východ nemá propadnout chybám Západu, Západní člověk by se neměl snažit stát se Východním člověkem. Správné pochopení Východu mu má naopak umožnit znovu objevit pravé tradice, číst pokračování

 

Dobrý den a vítám vás.

Jste posazeni ?


Již ano ? Skvěle. Že ne ?


Tak si pospěšte, čas utíká....


Jak ? .wmv .rmvb .

Mrknutí oka aby den dobře ubíhal. . . :

 

"Toho večera, uprostřed noci,
Kdy slunce bylo v hloubi mezi vstupy,
Nastalo úplné zklidnění smyslů a vjemů. Kdo to sedí ? Jak říci ´já ´?
Jaká je tato ne - podstata vědomí ?
Mír existuje, je zde,
Nikdy více toto nestálé tělo
na to nezapomene.
To je Ona, víra ukrytá na půdě.
To je Ona, která může pochybovat jen o poblouznění.
To jsou oni kteří To znovu nabyli, ale kteří
si To tolik přáli.
Tento vertikální duch je veliký. Kdo o něm může mluvit ?
Kdo ho může slyšet ?
Život pokračuje, rozdílný a přitom stejný.
Dva roky již co slovo pojmenovalo čas. . . .
Můj duch se hýbe, vteřiny běží. . . .
Tedy, šálky jsou umyty,
Elementy, fenomény, prázdnota,
Vzájemná provázanost, nestálost, všechny tyto nekonečné produkce
A STOP.
Produkce již nejsou stejné.
Tělo si vzpomene samo na sebe.
Myšlenka se stane malou, vrací se na své místo.
Druhý je tu . . . úsměv též.
Co dělat, co s tím dělat ? Nedělat nic,
a přitom konat. Smát se, plakat, žít.
Klenba nohou je nevědomky spojená k vlasům,
Jako ovoce nedefinovatelné a nevyčerpatelné,
Osvěžující a vyživující. Toto se předává
od bytosti k bytosti
Od . . . a až do . . .
Mléčná dráha je v mém šálku s kávou z cikorky.
Tedy ? Vlastně je to stříbro. Ah ! Ah ! Ah ! Mám " se " podepsat ?
Kdo může držet pero za mne ?"Taïsan roku 1992 (Monto dé Patso)Řídící kláštera Nekonečného Míru, pyrenejského centra zen

 

Couple sur la branche

 

Cesta Zen Vékidjo patří k Cestě BYTÍ, cestě konkrétního zasvěcení.